Västra Nylands och Sydöstra Finlands medlingsbyråer

Finnish
Olet tässä:  Startsida

Startsida

Den lagstadgade medlingsverksamheten har upphört i Yöjalka ry:s regi den 31.12.2017.

Yöjalka ry producerade medlingstjänster i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister sen lagen trädde ikraft 1.6.2006 i enlighet med upphandlingsavtal med Södra Finlands regionförvaltningsverk. Med början 1.1.2016 övertog Institutet för hälsa och välfärd ansvaret för medlingsverksamheten samt upphandlingsavtalen.

Yöjalka ry producerade medlingstjänster i Västra Nyland från 2006 samt även i Sydöstra Finland från 2011.

Yöjalka ry vill tacka regionförvaltningsverket samt polis- och åklagarmyndigheterna på för ett gott samarbete under årens lopp.

Ett varmt tack till alla friviliga medlare för ert goda arbete för medlingsverksamheten.

 

 

 

 

Nyheter
Yöjalka ry producerar inte längre medlingstjänster enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Verksamheten har upphört 31.12.2017. Ytterligare information henrik.elonheimo@thl.fi 
Sex länder deltog i ett projekt som finansierats av EU kommissionen. Projektet handlade om medling vid fall av våld i parförhållanden och deltagarnas upplevelser av medlingen. Läs rapporten på engelska.

 
Länkar

 


 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login