Startsida

Den lagstadgade medlingsverksamheten har upphört i Yöjalka ry:s regi den 31.12.2017.

Yöjalka ry producerade medlingstjänster i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister sen lagen trädde ikraft 1.6.2006 i enlighet med upphandlingsavtal med Södra Finlands regionförvaltningsverk. Med början 1.1.2016 övertog Institutet för hälsa och välfärd ansvaret för medlingsverksamheten samt upphandlingsavtalen.

Yöjalka ry producerade medlingstjänster i Västra Nyland från 2006 samt även i Sydöstra Finland från 2011.

Yöjalka ry vill tacka regionförvaltningsverket samt polis- och åklagarmyndigheterna på för ett gott samarbete under årens lopp.

Ett varmt tack till alla friviliga medlare för ert goda arbete för medlingsverksamheten.